กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

1.เหรียญทองอันดับ1 ระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันเดียวจะเข้ ระดับประถมศึกษา

2. เหรียญเงิน. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับภาคกลางและ_ภาคตะวันออก

3.เหรียญทองอันดับ2 การแข่งขันวงอังกะลุงระดับเขต

4.เหรียญทอง. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับเขต