กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลระดับเหรียญเงิน
     1.1 เด็กหญิงสุชญา  วิจักรษณาพงษ์  ป.6
     1.2 เด็กหญิงภวิภรณ์  ทูลยอดพันธ์  ป.6
ครูผู้สอน
     1. นางสาวขวัญใจ  ผดุงศักดิ์