เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
                      โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อดั้งเดิม

             พระปรีชาเฉลิมก่อตั้งมา

             ให้นักเรียนเรียนกันบนศาลา

             ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวัน

                    พระธรรมกิติมุนีคิดการไกล

             สร้างที่เรียนหลังใหม่ให้เรียนกัน

             อาคารศรีมงคลสงเคราะห์ปัจจุบัน

             ทั้งโรงอาหารตึกอนุบาลริมเจ้าพระยา

                    อุปกรณ์การเรียนพร้อมครบครัน

             ครูอาจารย์มีระดับขั้นปริญญา

             โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติจึงก้าวหน้า

             แหล่งให้วิชาสอนสิ่งดีให้มีวินัย

                    นักเรียนทุกคนรักสามัคคีกัน

             เชิดชูสถาบันที่มีแต่ให้

             เมื่อทุกคนจบการศึกษาไป

             ยังอาลัยโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (ซ้ำ)