สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปพระราชลัญจกรสำหรับพระเจ้าแผ่นดินประจำพระองค์รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ฐานของปราสาทเป็นรูปดอกบัวสีเหลือง มี  อักษร ฉ.ก.  อยู่ตรงกลาง

                             ปราสาท      :   ความร่มเย็นเป็นสุข  

                             รูปดอกบัว   :   ความศรัทธาเชื่อมั่น ความมีคุณธรรม

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB